• images/28354197
  • images/27888591
  • images/2988830
  • images/3359671
  • images/6357355
  • images/Cover4111
  • images/OmidSport-Booklet-16807806
  • images/OmidSport-Booklet-1523156
  • images/OmidSport-Booklet-1330371
  • images/Cover288325

افـتـخــارات

دربــاره مــا

مجموعه ما با جدیدترین تکنولوژی روز و بهره گیری از متخصصین مجرب و کادری فنی دستگاه هایی را تولید می نماید که هر کدام زیر نظر قهرمانان جهان و آسیا به مرحله اجرا رسیده و مورد تایید آنها می باشد.

امید اسپرت دارنده لوح برترین تولید کننده کشور در 8 سال متوالی می باشد.

ارتـبـاط بـا مـا

آدرس : مشهد - جاده کلات - روستای کاظم آباد - کوچه شهید فولادی - جنب مهسازان
پست الکترونیک :
تلـــفن تــمـاس :
0513-2605850-51
تلـــفن هـمــراه :
0915-3182900
تلـــفن هـمــراه :
0915-3143537